Grundejerforeningen Syrengården


Formand Benni Willumsen
Sommerhus: Katrinekær 35
Privat: Hvidkildevej 41
2400 København NV
Mailadr.: Benni.Willumsen@gmail.com
Tlf.nr.: 2287 6004Næstformand Hans-Jørn Rusholt
Sommerhus: Katrinekær 21
Privat: Lindeengen 31
2740 Skovlunde
Mailadr.: jolpe55@yahoo.com
Tlf.nr.: 5371 7041Kasserer Dorte Jakobsen
Sommerhus: Tomskær 8
4573 Højby
Mailadr.: dortemedv@gmail.com
Tlf.nr.: 2349 4554
Giro 2 35 27 10
Bankkonto 1551 2352710

                                                                                                        Sidst opdateret:

Referat fra ordinær generalforsamling 2017.

juni 2017

Generelt om foreningen, kort mm.

juni 2015

Vedtægter

juni 2015

Nyt: Vedligeholdelsesbestemmelser for grøften

april 2017

Tinglysningsakter ved udstykning af foreningens område

29. oktober 2007

Diverse lovgivning, information etc.

12. juni 2003

Regulativ for afbrænding.

12. juni 2003

Affald, storkrald og tømning af tanke.

10. maj 2007

Skydning i Mosen, jagtforeningens hjemmeside

juni 2015

Seneste års regnskab

juni 2017

Odsherred Kommunes hjemmeside "Bo i Odsherred"

juli 2016

El- og vandforsyning til grundejerforeningens område

7. juni 2006

Web-master: Ole Willumsen