Grundejerforeningen Syrengården


Formand Benni Willumsen
Sommerhus: Katrinekær 35
Privat: Hvidkildevej 41
2400 København NV
Mailadr.: Benni.Willumsen@gmail.com
Tlf.nr.: 2287 6004

 

Næstformand Hans-Jørn Rusholt
Sommerhus: Katrinekær 21
Privat: Lindeengen 31
2740 Skovlunde
Mailadr.: jolpe55@yahoo.com
Tlf.nr.: 5371 7041

 

Kasserer Dorte Jakobsen
Sommerhus: Tomskær 8
4573 Højby
Mailadr.: dortemedv@gmail.com
Tlf.nr.: 2349 4554
Giro 2 35 27 10
Bankkonto 1551 2352710

                                                                                                        Sidst opdateret:

 Referat fra ordinær generalforsamling 2017.

juni 2017

 Generelt om foreningen, kort mm.

juni 2015

 Vedtægter

juni 2015

 Nyt: Vedligeholdelsesbestemmelser for grøften

april 2017

 Tinglysningsakter ved udstykning af foreningens område

29. oktober 2007

 Diverse lovgivning, information etc.

12. juni 2003

 Regulativ for afbrænding.

12. juni 2003

 Affald, storkrald og tømning af tanke.

10. maj 2007

 Skydning i Mosen, jagtforeningens hjemmeside

juni 2015

 Seneste års regnskab

juni 2017

 Odsherred Kommunes hjemmeside "Bo i Odsherred"

juli 2016

 El- og vandforsyning til grundejerforeningens område

7. juni 2006

 Generalforsamling 2018  

15. maj 2018

 

 

Web-master: Ole Willumsen